Skip to main content

Dostosowanie przeglądarki Google Chrome do obsługi przeglądarki „DjVu Browser plugin” dla plików DjVu

W wersjach przeglądarki Google Chrome nowszej niż 41.0 wsparcie dla interfejsu NPAPI jest domyślnie wyłączone. W takim wypadku, podejmując próbę wyświetlenia pliku DjVu za pośrednictwem przeglądarki Chrome, zamiast operacji wyświetlenia pliku DjVu, wykonywana jest operacja pobrania pliku DjVu na dysk lokalny (download).

Aby zapewnić prawidłowa obsługę wyświetlania plików DjVu, zaleca się wykonanie następujących czynności:

1. Zamknąć okienka wszystkich przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, IE, ...)
2. Uruchomić przeglądarkę Chrome i uaktualnić ja do najnowszej wersji.
W tym celu z menu przeglądarki należy wywołać opcje "Google Chrome - informacje" lub w pasku adresu wprowadzić adres: chrome://chrome/
Przeglądarka automatycznie sprawdzi, czy zachodzi konieczność jej aktualizacji:

3. Pobrać najnowszą wersję przeglądarki DjVu (przynajmniej w wersji 6.1.4.35472).
Dla systemów rodziny Windows 64-Bit należy pobrać koniecznie wersję przeglądarki "DjVu Browser plugin" 64-Bit (Windows 7, 8, 8.1). Aktualizowanie przeglądarki "DjVu Browser plugin" 32-Bit dla tych systemów zostało już zakończone i nie będzie rozwijane.
Dla systemu Windows XP 32-Bit, PL pobrać należy wersję przeglądarki "DjVu Browser plugin" 32-Bit.

Adres pobrania przeglądarki "DjVu Browser plugin":

  • Wersja 32-Bit http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin32.msi
  • Wersja 64-Bit http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin64.msi

4. Zamknąć okienka przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, IE, ...), uruchomić pobrany plik instalacyjny przeglądarki "DjVu Browser plugin" i zainstalować lub uaktualnić wtyczkę (plugin) DjVu.
5. Uruchomić przeglądarkę Chrome i w pasku adresu wprowadzić adres: chrome://flags/#enable-npapi.

Po wyświetleniu się okienka dostępnych opcji, odszukać opcję "Włącz interfejs NPAPI":

Po wskazaniu polecenia "Włącz", należy dodatkowo potwierdzić wybór "Uruchom ponownie teraz":


 
Powyższe czynności kończą proces dostosowania przeglądarki Chrome do zapoznawania się z plikami/publikacjami w formacie DjVu.

Facebook Comments Box