Skip to main content

Miliony skanów online

Miliony skanów onlineIlość skanów publikowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w serwisie szukajwarchiwach.pl przekroczyła 7 milionów. Materiały pochodzą z archiwów w całej Polsce.

Wśród prawie 2 milionów skanów opublikowanych w piątek znajdują się m.in. policyjna kartoteka z dziewiętnastowiecznego Gdańska, materiały z archiwum Tarnowskich z Dzikowa czy liczne akta stanu cywilnego.

Skany tych materiałów można łatwo znaleźć w serwisie szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wystarczy wejść na stronę szukajwarchiwach.pl i wybrać archiwum, z którego materiały chcemy przeglądać. Można też wpisać odpowiednie słowo kluczowe. –Dzięki archiwaliom udostępnionym w sieci badania historyczne, genealogiczne i bliskie spotkanie z naszymi dziejami stały się prostsze niż kiedykolwiek – mówi Bartłomiej Kuczyński z NAC.

– Za milionami publikowanych skanów stoi potężny wysiłek włożony w digitalizację, budowę infrastruktury informatycznej i systemów – podkreśla Wojciech Woźniak, dyrektor NAC– udostępnienie zbiorów online jest celem, który przyświeca archiwistom na wszystkich etapach żmudnego procesu digitalizacji – dodaje.  

W serwisie szukajwachiwach.pl materiały publikują archiwa z całej Polski. Do końca 2013 Narodowe Archiwum Cyfrowe planuje udostępnić kolejne 2 miliony skanów, zbliżając się do całkowitej liczby 10 milionów.

Nadesłał: Bartłomiej Kuczyński NAC

Facebook Comments Box