Skip to main content

Warsztaty - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek

Zchęcamy do udziału w warsztatach: Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek, które odbędą się w Warszawie, 20 listopada 2014.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb3/formularz_pr10.php

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb3/index.php
a w nim m.in.:

I. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów

 1. Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy rusza Nowa Perspektywa?
 2. Logika interwencji - 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie?
 3. Propozycje Programów na lata 2014-2020, czyli co ciekawego dla bibliotek w:
  1. PO Polska Cyfrowa
  2. PO Infrastruktura i Środowisko
  3. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  4. Regionalnych Programach Operacyjnych
 4. Rodzaje projektów dla bibliotek

II. Zasady finansowania projektów

 1. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 2. Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
 3. System zaliczek dla beneficjentów

III. System wyboru projektów

 1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 2. Tryby wyboru projektów
 3. Zasady i kryteria wyboru projektów
 4. Procedura odwoławcza

IV. Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki – jak je zaplanować, aby minimalizować ryzyko ewentualnych sankcji finansowych?

V. Rozliczanie projektów w nowej perspektywie 2014-2012

 1. Kwalifikowalność wydatków - wybrane aspekty
 2. Uproszczone formy rozliczania wydatków
 3. Trwałość projektu - istotne zmiany
 4. Zaostrzenie kontroli projektów

Organizator: Centrum Promocji Informatyki; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl

Facebook Comments Box