Skip to main content

System Messages

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

digitalizacja

Noc innowacji na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Noc innowacji to spotkanie miłośników nowoczesnych technologii, ale też wszystkich, którzy chcieliby je dopiero poznać. 9 października drzwi dla zwiedzających po raz kolejny otworzą centra badawczo-rozwojowe, parki technologiczne, uczelnie oraz najnowocześniejsze fabryki w Polsce. Tej nocy będzie można zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, zaprzyjaźnić z robotami i pokochać otaczające nas innowacje. W tegorocznej Nocy innowacji weźmie udział również Uniwersytet Wrocławski i zespół realizujący projekt Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zaprezentowane zostanie Wirtualne Laboratorium Transkrypcji podczas dwóch wydarzeń:

Transcribathon 2020 - Wrocław

Poznaj bogate dziedzictwo kulturowe Europy i wnieś wkład w jej cyfrową postać. Przyłącz się do wyścigu Transcribathon aby przepisać, opatrzyć adnotacjami i oznaczyć na mapie treści cyfrowe z kolekcji portalu Europeana.

Transcribathon jest internetową platformą służącą wzbogacaniu europejskiego cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Jej celem jest zaangażowanie opinii publicznej w przepisywanie i opisywanie zdigitalizowanych przedmiotów zgromadzonych w bibliotekach, archiwach i muzeach z całej Europy. Wiele z tych przedmiotów, zwłaszcza tych zawierających odręcznie napisany tekst to skarbiec ukrytych informacji, które nie są jeszcze umieszczone w metadanych, a zatem nie są łatwo widoczne ani możliwe do łatwego przeszukania. Z pomocą użytkowników portalu Transcribathon - poprzez przepisywanie tekstu, opisywanie treści i dodawanie cennych opisów - cyfrowe wizerunki obiektów dziedzictwa kulturowego mogą stać się cennymi źródłami informacji dla szerokiego grona odbiorców.

Strona projektu - https://europeana.fresenia.man.poznan.pl/wroclaw/
Wydarzenie na Facebooku - https://www.facebook.com/events/2701447519976756

Transkrypcje, dawnych utworów muzycznych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego została wzbogacona o nową funkcjonalność związaną z prezentacją zapisu nutowego historycznych utworów muzycznych, pochodzących ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dzięki niej, oprócz możliwości przeglądania reprodukcji cyfrowej oryginalnego utworu muzycznego użytkownik może również zapoznać się z jego udźwiękowioną wersją, która powstała w wyniku transkrypcji.

Sztuczny TIFF czyli prawie wszystko graficznych formatach cyfrowych stosowanych w digitalizacji

W powyższym artykule omówię krótko zagadnienie formatów cyfrowych stosowanych w digitalizacji w archiwach. Ograniczę się tylko do formatów graficznych, oraz spróbuję zastanowić się nad przyszłością.

DEFINICJE...

Digitalizacyjny workflow

W powyższym artykule chciałbym ukazać cykl życia skanów od wyboru materiałów, ewidencji, konserwacji, skanowania, kontroli jakości, migrację danych oraz publikację online. Tak żeby uświadomić nieuświadomionym, że położenie kartki na skanerze nie załatwia sprawy.

#DEFINICJE..

Digitalizację można określić jako "przekształcenie obiektu analogowego na obiekt cyfrowy". Jak prawie wszystko można podzielić w przyrodzie tak i digitalizację można podzielić... na digitalizację masową i selektywną. Digitalizacja masowa to zespół metod zastosowanych w celu zdigitalizowania zbioru obiektów przy eliminacji lub ograniczeniu analizy zawartości tego zbioru . Skomplikowane???... Otóż nie. Chodzi po prostu o zeskanowanie wszystkiego bez podziału na cenne lub mniej cenne podzbiory (przygotowanych lub nieprzygotowanych). Zbiór jak zbiór. Może to oznaczać kilka obiektów jaki i kilkaset... Natomiast digitalizacja selektywna polega na wybraniu konkretnych przygotowanych lub nieprzygotowanych do digitalizacji obiektów . Obie metody mogą być stosowane razem, oddzielnie lub uzupełnieniem dla jednej lub drugiej (metody). Tytułowy workflow można z grubsza podzielić na 4 główne procesy z wieloma podprocesami: planowanie digitalizacji, pre-digitalizacja, digitalizacja, postdigitalizacja.

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji piastowskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji piastowskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu od lat realizuje politykę cyfryzacji swych bogatych zbiorów specjalnych, w celu zabezpieczania cennych, unikatowych oryginałów, a umieszczanie ich cyfrowych kopii w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) oraz na Portalu dziedzinowym Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – traktuje jako skuteczny sposób ich popularyzacji i udostępniania. BCUWr jest bowiem zintegrowana z Europejską Biblioteką Cyfrową - Europeaną i wszelkie zasoby prezentowane w niej trafiają w globalny sieciowy obieg naukowy, poszerzając krąg swych odbiorców. Finansowanie procesów zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w swych zbiorach – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu opiera na dwóch filarach: budżecie własnym i prowadzonej w oparciu o ten budżet planowej digitalizacji zbiorów specjalnych oraz na finansowaniu zewnętrznym, pozyskiwanym z pozabudżetowych źródeł w formie grantów i projektów. W każdym z przypadków Biblioteka stara się umieszczać powstałe kopie cyfrowe na dwóch platformach cyfrowego udostępniania, tj. w Bibliotece Cyfrowej UWr oraz na Portalu dziedzinowym – Dziedzictwo kulturowe… , a powstałe pliki cyfrowe - archiwizować w tzw. Inwentarzu Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ), który jest zintegrowany z obiema platformami udostępniania i pełni w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu funkcję systemu do zarządzania, archiwizowania oraz kontroli zdigitalizowanych zbiorów.

Skrzydła IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

Skrzydla IT w administracji dla szukajwarchiwach.plSerwis szukajwarchiwach.pl otrzymał nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Nagrody otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych efektów mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

Warsztaty - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek

Zchęcamy do udziału w warsztatach: Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek, które odbędą się w Warszawie, 20 listopada 2014.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb3/formularz_pr10.php

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb3/index.php
a w nim m.in.:

Warszawa sprzed dekad na wystawie Trakt. Fotografie Zbyszka Siemaszki z Narodowego Archiwum Cyfrowego

Warszawa sprzed dekad na wystawie Trakt. Fotografie Zbyszka Siemaszki z Narodowego Archiwum Cyfrowego15 lipca o godz. 14.00 na skwerze ks. J. Twardowskiego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej zostanie otwarta wystawa plenerowa opowiadająca o życiu w Warszawie w latach 50., 60. i 70.

Zdjęcia z odbudowy Starówki, V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów z 1955 r., fotoreportaż z trasy autobusu nr 132 czy słynne kolorowe zdjęcia przechodniów wykonane przy ul. Nowy Świat w 1959 r. będzie można zobaczyć przy warszawskim Trakcie Królewskim na wystawie zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Stołeczną Estradę.

Miliony skanów online

Miliony skanów onlineIlość skanów publikowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w serwisie szukajwarchiwach.pl przekroczyła 7 milionów. Materiały pochodzą z archiwów w całej Polsce.

Wśród prawie 2 milionów skanów opublikowanych w piątek znajdują się m.in. policyjna kartoteka z dziewiętnastowiecznego Gdańska, materiały z archiwum Tarnowskich z Dzikowa czy liczne akta stanu cywilnego.

Skany tych materiałów można łatwo znaleźć w serwisie szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wystarczy wejść na stronę szukajwarchiwach.pl i wybrać archiwum, z którego materiały chcemy przeglądać. Można też wpisać odpowiednie słowo kluczowe. –Dzięki archiwaliom udostępnionym w sieci badania historyczne, genealogiczne i bliskie spotkanie z naszymi dziejami stały się prostsze niż kiedykolwiek – mówi Bartłomiej Kuczyński z NAC.