Skip to main content

Transkrypcje, dawnych utworów muzycznych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego została wzbogacona o nową funkcjonalność związaną z prezentacją zapisu nutowego historycznych utworów muzycznych, pochodzących ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dzięki niej, oprócz możliwości przeglądania reprodukcji cyfrowej oryginalnego utworu muzycznego użytkownik może również zapoznać się z jego udźwiękowioną wersją, która powstała w wyniku transkrypcji. Usługę uruchomiono w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego — Działalność Upowszechniająca Naukę 546/P-DUN/2016, którego głównym celem było wykonanie transkrypcji nutowych. Projekt realizowali pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz partnerzy projektu – Wrocławscy Kameraliści. Zgodnie z założeniem projektu transkrypcje objęły 230 utworów wydanych w XIX wieku oraz 100 utworów pochodzących z kolekcji rękopisów i starych druków muzycznych.
Do stworzenia transkrypcji XIX-wiecznych utworów zostały wybrane polskie pieśni patriotyczne i ludowe ze zbiorów:

  • "Śpiewnik narodowy Związku Kół Śpiewackich na Westfalię, Nadrenję i s. prow. wydany na cześć zmartwychwstałej i niepodległej Polski...",
  • "Wspomnienia roku 1830-1831 (Wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego, odnoszące się do tej epoki)",
  • "Śpiewnik szkolny zawierający w I. części pieśni w kościele katolickim używane, ułożone na 4 mieszane głosy (z organem). W II. części jedno i dwugłosowe piosnki świeckie rozłożone na 4 klasy -w 6cio oddziałowych szkołach ludowych, oraz okolicznościowe kantaty i powinszowania".

Wśród utworów muzycznych, do których wykonano transkrypcje nutowe znalazły się również dzieła takich śląskich twórców, jak m.in.: Samuel Besler (1574-1625) i Gregor Lange (1552-1587), a także unikatowe utwory Mikołaja Zieleńskiego (1550-1616). W projekcie wykorzystano również zasób rękopiśmienny BUWr, dokonując transkrypcji 34 utworów wokalnych należących do historycznej kolekcji Jerzego Rudolfa – legnickiego księcia z linii Piastów. Nowa forma udostępniania zapisu nutowego znacznie poszerza dotychczasowe możliwości prezentacji historycznych utworów muzycznych nie tylko o formę możliwą do odsłuchania, ale także dalszego wykorzystania, zarówno przez muzyków - profesjonalistów, jak i amatorów związanych ze światem muzyki. Nuty można bowiem pobrać w wielu formatach edycyjnych (mscz, MusicXML), prezentacyjnych (PDF) oraz audio (mp3).

Dostęp do kolekcji możliwy jest poprzez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego oraz poprzez  portal MuseScore.

Ogólne informacje na temat zrealizowanego projektu dostępne są również w postaci krótkiej prezentacji:

Facebook Comments Box