Skip to main content

Wyodrębnianie profilu ICC z pliku TIF - Gimp 2.9

W najnowszej wersji programu Gimp 2.9 pojawiło się narzędzie umożliwiające wyodrębnienie i zapisanie we wskazanej lokalizacji profilu ICC osadzonego w pliku TIF. Do tej pory taką możliwość dawały programy komercyjne lub darmowe nie posiadające interfejsu graficznego. 

Zdecydowana większość archiwalnych plików TIFF powstających w wyniku digitalizacji zbiorów zawiera profil ICC skanera, czyli tzw profil wejściowy. Jego zadaniem jest poprawna interpretacja zarejestrowanych przez skaner wartości RGB. Obecność tego profilu można porównać do okularów, dzięki którym wiemy jak obraz widział skaner. Zmiana tych okularów (przydzielenie inne profilu) zmieni interpretację kolorystyczną obrazu cyfrowego.
Należy tu zaznaczyć że opisywana sytuacja nie dotyczy przypadków w których uprzednio dokonano konwersji pliku do konkretnej przestrzeni barwnej. Wówczas dokonuje się zmiany wartości RGB. Jest to proces nieodwracalny i wiąże się utratą danych.

  
Nowe narzędzie w Gimpie z pewnością może ułatwić niektóre działania związane z zarządzaniem kolorem. Obecnie Gimp 2.9 dostępny jest w wersji testowej.

 

Facebook Comments Box