Skip to main content

System Messages

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

NIMOZ

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji piastowskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji piastowskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we WrocławiuBiblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu od lat realizuje politykę cyfryzacji swych bogatych zbiorów specjalnych, w celu zabezpieczania cennych, unikatowych oryginałów, a umieszczanie ich cyfrowych kopii w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) oraz na Portalu dziedzinowym Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – traktuje jako skuteczny sposób ich popularyzacji i udostępniania. BCUWr jest bowiem zintegrowana z Europejską Biblioteką Cyfrową - Europeaną i wszelkie zasoby prezentowane w niej trafiają w globalny sieciowy obieg naukowy, poszerzając krąg swych odbiorców. Finansowanie procesów zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w swych zbiorach – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu opiera na dwóch filarach: budżecie własnym i prowadzonej w oparciu o ten budżet planowej digitalizacji zbiorów specjalnych oraz na finansowaniu zewnętrznym, pozyskiwanym z pozabudżetowych źródeł w formie grantów i projektów. W każdym z przypadków Biblioteka stara się umieszczać powstałe kopie cyfrowe na dwóch platformach cyfrowego udostępniania, tj. w Bibliotece Cyfrowej UWr oraz na Portalu dziedzinowym – Dziedzictwo kulturowe… , a powstałe pliki cyfrowe - archiwizować w tzw. Inwentarzu Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ), który jest zintegrowany z obiema platformami udostępniania i pełni w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu funkcję systemu do zarządzania, archiwizowania oraz kontroli zdigitalizowanych zbiorów.