Skip to main content

Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych – raport z prac grupy ekspertów ds. metadanych

Muzea, gromadząc zbiory, są zobowiązane nie tylko do ich fizycznego udostępniania, ale także upowszechniania informacji o nich i okolicznościach, w jakich powstały. Obowiązek ten wynika zarówno z przepisów prawa1, jak i oczekiwań społecznych. Zgodnie ze swoją misją muzea powinny, podążając za rozwojem wiedzy w dziedzinach dotyczących posiadanych zbiorów, opracowywać je naukowo i dzielić się informacjami o posiadanych muzealiach w możliwie pełny sposób. Tradycyjnie muzealia udostępniane są na wystawach stałych i czasowych. Na tego rodzaju ekspozycjach obiektom towarzyszy zazwyczaj krótka informacja, a całej prezentacji, występujący w różnych formach, opis kontekstowy tematu wystawy. Jednak w wielu muzeach na świecie nie udaje się pokazać w opisany sposób więcej niż 5% posiadanych zbiorów. Chcąc zaspokoić potrzeby poznawcze osób zainteresowanych zbiorami, muzealnicy tworzą książkowe katalogi, omawiające w sposób szczegółowy znajdujące się w muzeach eksponaty. Katalogi takie powinny towarzyszyć zarówno prezentacjom na wystawach stałych, jak i czasowych oraz docelowo obejmować cały zbiór muzealiów2. Katalog zbiorów był do niedawna jedyną formą udostępniania informacji o całym zbiorze posiadanym przez muzeum3. Katalogi są postrzegane jako źródło wiedzy o kulturze wizualnej minionych czasów4 i rozstrzygają o jakości instytucji muzealnej5. Obecnie możliwe jest przekazywanie informacji o muzealiach przy użyciu nowych mediów: takich jak baza danych i Internet. Nowoczesne udostępnianie odbywa się za pomocą katalogów online. Są one generowane z systemów komputerowych przeznaczonych do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnymi w poszczególnych instytucjach. Katalogi budowane dzięki systemom komputerowym umożliwiają wszechstronny, atrakcyjny przekaz informacji o kolekcjach muzealnych, ułatwiając wprowadzenie ich do światowego obiegu wiedzy. - zaczerpnięte z raportu

(...) ciąg dalszy w raporcie »

Więcej informacji na temat raportów dotyczących digitalizacji w muzeach dostępnych jest w serwisie NIMOZ na stronie: Raporty o digitalizacji zasobów muzealnych – wyniki drugiego etapu prac grup eksperckich

 

Facebook Comments Box