Skip to main content

Udostępnianie online - film NAC

Tworząc ten film, zastanawialiśmy się, jak powinny dziś działać instytucje posiadające zbiory. Niestety, obecna sytuacja w Polsce jest wciąż daleka od ideału. Recepta na częste problemy związane z małą dostępnością treści oraz informacji o państwie jest prosta: to digitalizacja i udostępnianie online. Prowadzi to do rewolucyjnych zmian, daje nowe możliwości studentom, pracownikom naukowym czy przedstawicielom przemysłu kreatywnego, daje nowy impuls społeczny i uruchamia przedsiębiorczość. Najlepiej zresztą oddać głos innym - przedstawicielom NGO-sów, archiwistom, naukowcom, studentom czy nauczycielom. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Nadesłał: Bartłomiej Kuczyński NAC

Digitalizacja znaków wodnych

Od jakiegoś czasu szukałem nieinwazyjnej metody rejestracji obrazów rękopiśmiennych i starodrucznych znaków wodnych. Grube podświetlarki nie nadają się do tego celu ze względu na groźbę uszkodzeń mechanicznych. W Europie pojawiły się dedykowane konstrukcje skanerów. Jest to jednak kwestia drogiego zakupu. A co na tu i teraz?

ZoSIA w muzeach!

Narodowe Archiwum CyfroweZintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) funkcjonuje już w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trwają także wdrożenia w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Stało się to możliwe dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który wyraził zgodę na przeprowadzenie wdrożeń oraz zlecił NAC ich realizację.

Oddaj swój głos na społeczną digitalizację

Do 25 września można oddać głos na jeden z 6 projektów zakwalifikowanych do konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”. Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia. Na stronie - http://dojrzaloscwsieci.pl/nagroda-publicznosci.html można zapoznać się z opisem dobrych praktyk i oddać głos na najlepszą z nich! Na wybraną przez siebie praktykę głos możesz oddać raz na 24 godziny, przez cały okres trwania konkursu.

Redakcja serwisu Digitalizacja.pl kibicuje projektowi Społeczna Pracownia Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, którego jednym z celów jest szerzenie wiedzy na temat digitalizacji zbiorów, co pokrywa się z misją serwisu. Trzymamy kciuki i zachęcamy czytelników do oddania głosu na digitalizacyjny projekt.

Jeśli ktoś potrzebuje argumentów przekonujących do oddania głosu na ten projekt to zachęcamy do zapoznania się z historią Pani Luizy Kubica, jednej z wolontariuszek Społecznej Pracowni Digitalizacji.

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

Właśnie został zakończony pierwszy etap prac zespołu ekspertów, którzy we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotowywali zestawienie procedur i zaleceń wspierających rozwijanie procesów cyfryzacji zbiorów muzealnych. Raport zatytułowany: Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie porusza podstawowe zagadnienia i problemy z jakimi muszą zmierzyć się instytucje wdrażające proces digitalizacji. Prezentowane opracowanie nie wyczerpuje całokształtu zagadnień związanych z digitalizacją zabytków, koncentrując się raczej na próbie wskazania rozwiązań i najlepszych praktyk dla beneficjentów WPR Kultura+. Niektóre istotne problemy związane z zastosowaniem technik cyfrowych w muzealnictwie zostały zaledwie zasygnalizowane i oczywiste jest, że poszczególne zakresy tematyczne wymagają kontynuacji prac. Działania takie są planowane przez NIMOZ w okresie obowiązywania WPR Kultura+, czyli do 2015 roku.

Więcej informacji na stronie NIMOZ - http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/digitalizacja

Konferencja projektu IMPACT - Digitalizacja i OCR

Zapraszamy do uczestnictwa w finalnej konferencji projektu IMPACT pod tytułem: “Digitalizacja i OCR: Lepiej, szybciej, taniej. Rozwiązania projektu IMPACT oraz przyszłe wyzwania”. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2011 w Londynie. W ramach konferencji projekt IMPACT zaprezentuje końcowe rezultaty, wraz z wynikami badań w kontekście OCR i technik lingwistycznych.

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury to publikacja poświęcona praktyce zarządzania strategicznego w instytucjach kultury, która została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości.

W artykule Norweskie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii. Reforma biblioteki 2014 Tone Moseid stwierdza:

Biblioteki oferują dostęp do wiedzy i kultury na szczeblu globalnym, krajowym i lokalnym. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom cyfrowym zbiory biblioteczne stają się coraz łatwiej dostępne, a przepływ informacji odbywa się ponad granicami państw. Digitalizacja oraz publikowanie standardowych zbiorów bibliotecznych w Internecie są warunkiem łatwego dostępu do treści. Jednocześnie w obliczu globalizacji i jej rosnącego wpływu na wiele obszarów życia społecznego, w tym na edukację i język, coraz więcej osób odczuwa coraz większą potrzebę przynależności kulturowej, określenia własnej tożsamości kulturowej oraz prowadzenia dialogu z innymi kulturami.

PhotoME - podgląd i edycja metadanych w plikach graficznych

PhotoME to darmowy program przeznaczony do podglądu oraz edycji metadanych zawartych w plikach graficznych. A ściślej mówiąc wszystkich istotnych informacji jakie o pliku graficznym są zawarte: tagi Exif, IPTC-NAA, położenie GPS czy podgląd histogramu. Program oferuje sprawne przeglądanie tagów oraz ich edycji niestety bez możliwości przetwarzania wsadowego.

Przygotowanie plików źródłowych w programie XnViev i FineReader

Przygotowanie plików źródłowych to zadanie, którego celem jest stworzenie jak najlepszego materiału, który następnie zostanie poddany obróbce OCR (ang. Optical Character Recognition). Jakość rozpoznanego tekstu w znacznym stopniu zależy od jakości materiału wejściowego. Należy, więc zadbać o to, aby pliki źródłowe zostały przygotowane z należytą starannością oraz z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, mających wpływ na jakość wynikowej publikacji cyfrowej. Ustalenie odpowiednich parametrów skanowania i przetwarzania jest czynnością żmudną i czasochłonną, ponieważ wymaga przeprowadzenia odpowiedniej ilości prób. Ponadto zmienność parametrów wejściowych materiałów bibliotecznych powoduje konieczność ciągłej kontroli i korygowania wypracowanych wcześniej parametrów digitalizacji.

Instalacja Tesseract 3.0 na Ubuntu server 10.10

Instalacja Tesseract 3.0 na Ubuntu server 10.10 - Tesseract to aplikacja służąca do automatycznego rozpoznawania tekstu (ang. Optical Character Recognition, OCR). Pierwotnie była ona rozwijana przez firmę Hewlett Packard. W 2005 roku kod aplikacji został uwolniony na licencji Apache. W chwili obecnej jego rozwój jest wspierany przez Google.